varför välja oss

varför välja oss

1. Kvalitet
Huarui har åtagit sig att endast leverera produkter av högsta kvalitet.Val av råvaror av bästa kvalitet kombinerat med stränga tillverkningskontroller försäkrar dig om tillförlitliga produkter.vi har ett skarpt fokus på alla nivåer i organisationen för att säkerställa att alla aspekter av våra kunders behov uppfylls.Vårt engagemang för högsta möjliga kvalitetskontroll och konsistens från lot till lot matchas lika mycket av.

2. Variation/flexibilitet
Huarui erbjuder en mängd olika standardformuleringar, former och storlekar.Och när du har behov anpassar vi sammansättningar, former och kvantiteter efter behov för att möta dina krav.Vi lyssnar på våra kunder och lägger sedan mer än 20 års samlad kunskap på att tillhandahålla kreativa, kostnadseffektiva lösningar för dina svåraste metallurgiska krav.

3. Anpassad pulvermetall för forskning och utveckling
Många pulvermetallleverantörer saknar förmågan att producera små orderkvantiteter för FoU-ändamål.Med våra unika testugnar är Huarui Industrial Materials positionerat för att leverera just detta till företag och institutioner som testar egenskaperna och genomförbarheten hos olika legeringsfamiljer.När en önskad specifikation är uppfylld är vi dessutom positionerade i att skala upp produktionen av legeringarna för att möta dina produktionsbehov.

4. Till lägsta kostnad
Vi vill både certifiera enligt högsta möjliga amerikanska standarder och leverera material till lägsta möjliga världspris.

mjhgk