Vismutgöt: allmänt använt och breda marknadsutsikter

Vismutgöts grundläggande egenskaper

Vismutgöt är en silvervit metall med en metallisk lyster och formbarhet.Vid rumstemperatur har vismutgöt god metallglans och duktilitet, men det är lätt att oxidera vid hög temperatur.Vismutgötet har dessutom hög elektrisk och termisk ledningsförmåga, vilket gör att det används i stor utsträckning inom elektronik och keramik.

Tillverkningsprocessen av vismutgöt

Vismutgöt kan framställas med en mängd olika metoder, inklusive extraktion från zink- eller aluminiumrostprodukter, reaktion av halogenid med vätesulfid, reduktion av vismutpentoxid med ättiksyra, etc. De specifika stegen är följande:

(1) Råmaterialet som innehåller vismutföreningen reageras med basen för att producera löslig vismuthydroxid eller vismutoxid.

(2) Lösningen filtreras, tvättas och torkas för att erhålla vismuthaltiga salter.

(3) Vismuthaltiga salter rostas vid hög temperatur för att erhålla vismutoxid.

(4) Vismutoxid reduceras med kol vid hög temperatur för att erhålla metallisk vismut.

(5) Metallvismuten gjuts för att erhålla vismutgöt.

Användningsområde för vismutgöt

Vismutgöt används inom många områden, följande är några av dem:

(1) Elektroniskt fält: Vismutgöt kan användas för att tillverka elektroniska komponenter med hög densitet och lågfrekventa enhetskomponenter.Eftersom vismut har god elektrisk och termisk ledningsförmåga kan den förbättra dess prestanda och stabilitet vid tillverkning av elektroniska komponenter.Dessutom kan vismut användas för att tillverka optiska elektroniska komponenter som solpaneler och TV-skärmar.

(2) Katalysatorområdet: Inom katalysatorområdet används vismut som katalysator för framställning av föreningar såsom metyl-tert-butyleter.Dessutom kan vismut också användas som den aktiva komponenten i hydroavsvavlingskatalysator för petroleumbearbetning och organisk syntesindustri.

Återvinning av vismutgöt

Vismuttackor kan återvinnas och smältas om till nya produkter.I återvinningsprocessen måste avfallsvismutgötet klassificeras, samlas in och behandlas först.Behandlingsmetoder inkluderar mekanisk behandling, kemisk upplösning och värmebehandling.Genom att återvinna avfallsvismutgöt kan råvaror sparas, produktionskostnaderna minskas och miljöföroreningarna kan minskas.

Marknadsutsikterna för vismutgöt

Kort sagt, vismutgöt, som ett metallmaterial med viktiga fysikaliska och kemiska egenskaper, har ett brett användningsområde, som involverar många områden.Med den kontinuerliga utvecklingen av vetenskap och teknik och den kontinuerliga expansionen av applikationsområden kommer marknadens efterfrågan på vismutgöt att fortsätta att öka.Samtidigt, med den ständiga förbättringen av miljömedvetenheten, kommer återvinningen av avfallsvismutgöt att bli en av de viktiga trenderna i den framtida utvecklingen. 

Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd. 

Email: sales.sup1@cdhrmetal.com  

Telefon: +86-28-86799441


Posttid: 17-10-2023