Bronspulver: ledande, korrosionsbeständig, nötningsbeständig

Egenskaper hos bronspulver

Bronspulver är ett legeringspulver som består av koppar och tenn, ofta kallat "brons".Bland legeringspulvermaterial är brons ett vanligt funktionsmaterial med utmärkta bearbetningsegenskaper, elektrisk ledningsförmåga och korrosionsbeständighet.Utseendet på bronspulver är ett grått pulver, dess partikelstorlek är vanligtvis mellan 10 och 50 μm, och densiteten är cirka 7,8 g/cm³.

Fysikalisk egenskap

Bronspulver har stabila fysikaliska egenskaper, utmärkt elektrisk ledningsförmåga och värmeöverföring.Dess smältpunkt är låg, 800 ~ 900 ℃, med bra gjutningsprestanda och bearbetningsprestanda.Dessutom har bronspulver hög hårdhet, bra slitstyrka och är inte lätt att bära.

Kemiska egenskaper

Bronspulver har stabila kemiska egenskaper och stark korrosionsbeständighet.Den har god kemisk stabilitet mot vatten och luft vid rumstemperatur och är inte lätt att oxidera.Vid höga temperaturer är dess oxidationsbeständighet och korrosionsbeständighet ännu bättre.

Mekaniska egenskaper

Bronspulver har goda mekaniska egenskaper, och dess draghållfasthet, sträckgräns och hårdhet är hög.Dess slitstyrka och utmattningsbeständighet är också bra, lämplig för tillverkning av olika mekaniska delar.

Termiska egenskaper

De termiska egenskaperna hos bronspulver är goda, dess smältpunkt är låg och värmeutvidgningskoefficienten är liten.Vid hög temperatur är dess värmeledningsförmåga och värmestabilitet god.

Användningen av bronspulver

Gjutmaterial

Bronspulver, som ett utmärkt gjutmaterial, används i stor utsträckning vid tillverkning av olika gjutgods.På grund av sin låga smältpunkt och goda flytbarhet kan den lätt hällas i en mängd olika komplexa former.Bronsgjutgods har god slitstyrka, korrosionsbeständighet och bearbetningsegenskaper och kan användas för att tillverka delar till maskiner, bilar och andra områden.

Tillverkar buske

Bronspulver kan användas för att tillverka lagerbussningar, som har hög slitstyrka och god utmattningsbeständighet och tål högt tryck och hastighet.I lagerindustrin används bronslagerbussningar i stor utsträckning i olika mekanisk utrustning, vilket spelar en roll för att skydda lagerytan och förlänga livslängden för mekanisk utrustning.

Elektriska material

Bronspulver har god elektrisk ledningsförmåga och korrosionsbeständighet och kan användas för att tillverka olika elektriska material.Till exempel kan den användas för att tillverka elektroder, trådisolering och elektroniska komponenter.Dessutom kan bronspulver också användas som galvaniseringsmaterial och motståndsmaterial.

Slitstark beläggning

Bronspulver kan användas som ett slitstarkt beläggningsmaterial för att belägga ytan på olika mekaniska delar.Genom att applicera bronsbeläggningen kan delarnas slitstyrka, korrosionsbeständighet och livslängd förbättras.Inom flyg-, militär- och andra områden används bronsbeläggning i stor utsträckning i en mängd olika höghastighetsdelar med hög belastning.


Posttid: 21 september 2023