Titannitrid: ett nytt material för tvärfältsapplikationer

Titannitrid är ett material med viktigt användningsvärde, på grund av dess utmärkta fysikaliska, kemiska, mekaniska, termiska, elektriska och optiska egenskaper, används ofta inom olika områden.

Egenskaper hos titannitrid

1. Hög temperatur stabilitet

Titannitrid har god stabilitet vid höga temperaturer, och dess smältpunkt är så hög som 2950 ℃ och dess kokpunkt är 4500 ℃.I högtemperaturmiljöer kan titannitrid upprätthålla stabila fysikaliska och kemiska egenskaper, så det används i stor utsträckning inom högtemperaturkeramik, rymd, fordon och andra områden.

2. Hög hårdhet och slitstyrka

Titannitrid har hög hårdhet och hög slitstyrka, och slitstyrkan är flera gånger högre än för hård legering.Därför används titannitrid i stor utsträckning vid tillverkning av skärverktyg, slitdelar och andra områden.

3. Bra optisk prestanda

Titannitrid har ett högt brytningsindex och utmärkt korrosionsbeständighet, och kan användas vid tillverkning av optiska enheter, lasrar etc. Dessutom kan titannitrid också dopas med olika grundämnen genom jonimplantationsmetod för att ändra dess optiska egenskaper, så att den kan användas inom olika områden.

4. Halvledarprestanda

Titannitrid är ett halvledarmaterial vars elektriska ledningsförmåga varierar med temperatur och dopningsmedel.

Användning av titannitrid

1. Hög temperatur strukturella material

På grund av dess utmärkta högtemperaturstabilitet kan titannitrid användas för att tillverka högtemperaturkeramik och superlegeringar.Inom flygsektorn kan titannitrid användas för att tillverka komponenter till högtemperaturturbinmotorer och beläggningsmaterial för rymdfarkoster.Dessutom kan titannitrid också användas för att tillverka högtemperaturkaminer, högtemperatursensorer och så vidare.

2. Skärverktyg och slitstarka delar

Titannitrids höga hårdhet och slitstyrka gör det till ett idealiskt material för tillverkning av skärverktyg och slitstarka delar.Inom området bearbetning kan titannitridverktyg skära material med hög hårdhet med hög hastighet, förbättra bearbetningseffektiviteten och ha en lång livslängd.Dessutom kan titannitrid också användas för att tillverka slitstarka delar, såsom turbinblad.

3. Optik och lasrar

På grund av dess utmärkta brytningsindex och korrosionsbeständighet kan titannitrid användas för att tillverka optiska enheter och lasrar.Inom optikområdet kan titannitrid användas för att tillverka högkvalitativa optiska linser, prismor etc. Dessutom kan titannitrid även användas för att tillverka nyckelkomponenter som laserresonatorer och speglar.

4. Halvledarenheter

Som ett halvledarmaterial kan titannitrid användas för att tillverka elektroniska och optoelektroniska enheter.Inom elektronikområdet kan titannitrid användas för att tillverka högtemperaturtransistorer, driva elektroniska enheter och så vidare.Inom optoelektronikområdet kan titannitrid användas för att tillverka effektiva lysdioder, solceller och så vidare.

Kort sagt, titannitrid är ett material med ett brett användningsområde, på grund av dess utmärkta fysikaliska, kemiska, mekaniska, termiska, elektriska och optiska egenskaper, används ofta i högtemperaturkonstruktionsmaterial, skärverktyg och slitdelar, optiska enheter och lasrar och halvledaranordningar och andra områden.Med den kontinuerliga utvecklingen av tekniken kommer applikationsutsikterna för titannitrid att bli mer omfattande.


Posttid: 2023-09-28